Tuesday, July 15, 2008

Curiga

Dalam budaya dan tradisi sesetengah bangsa, kecurigaan menjadi pencetus pembelajaran yang berguna - mungkin perkiraan untung-rugi menjadi tumpuan di sini - seperti yang diisyaratkan oleh peribahasa Cina berikut,
"Kecurigaan yang mendalam menunjukkan kebijaksanaan yang hebat; kecurigaan yang sedikit mempamerkan kebijaksanaan yang sekelumit, tetapi kecurigaan yang terlalu merosakkan suasana"

No comments: